Bezpłatna pomoc psychologa i psychiatry w czasie pandemii!

W trosce o dobro wszystkich mieszkańców Gminy Burmistrz Szprotawy zaprasza na bezpłatną pomoc psychiatry i psychologa w czasie epidemii koronawirusa.

Ostatnie kilka miesięcy jest dla wszystkich Polaków bardzo trudnym okresem. Skutki światowej pandemii odczuwają różne grupy wiekowe zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Izolacja społeczna, brak bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, różne zakazy i obostrzenia spowodowały, że społeczeństwo dotychczas w miarę przewidywalne, znacząco się zmienia. Wiele osób doświadcza negatywnych emocji strachu przed zachorowaniem, niepewności związanej z nadejściem kolejnej fali epidemii, niepokoju o przyszłość co skutkuje obniżeniem nastroju, a w efekcie może doprowadzić do powstania depresji.

Osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej,  źle znoszą ograniczenia lub odosobnienie, zapraszam do skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów zgodnie z poniższym harmonogramem dyżurów:

  1. dzieci i młodzież – mgr Karolina Dziadkiewicz –  psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny

– 16.03.2021 r. (wtorek) w godz. 13.00-1700

– 30.03.2021 r. (wtorek) w godz. 13.00-1700

Dyżury pełnione będą w Szprotawie przy ul. Plac Kościelny 2, pok. nr (budynek Klasztoru Magdalenek).

Harmonogram kolejnych dyżurów psychologa zostanie podany w późniejszym terminie.

2. osoby dorosłe – lekarz psychiatra Jerzy Szewczuk

–  wtorki w pierwszym i trzecim tygodniu miesiąca począwszy od 09.03.2021 r. (wtorek) w godz. 13.00-14.00

Dyżury pełnione będą w formie telewizyt pod nr tel. 608 447 178

Ponadto w trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy na potrzeby placówek oświatowych dokonano zakupu materiałów profilaktyczno- edukacyjnych pt. „depresjA”