Dzień chleba

Klasa 8UE z okazji Dnia Chleba zgłębiała wiadomości o powstawaniu tego podstawowego dla ludzi pożywienia.

Porównywali jaką prace musiał włożyć rolnik kiedyś, aby otrzymać mąkę i upiec chleb, a jak ta praca wygląda dziś. Poznali dawne narzędzia rolnika: cep i sierp, którymi próbowali się posługiwać. Mogli porównać chleby wykonane z różnego rodzaju mąki, z różnymi dodatkami. A na koniec wykonali zdrową pastę i kanapki z omówionymi wcześniej chlebami

Lucyna Wiszewska