DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu 13 października 2023 roku, w naszej Szkole, odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej oraz Pasowanie na Ucznia.

Młodzieżowa Rada Ośrodka w imieniu całej społeczności szkolnej, wyraziła podziękowania wszystkim pracownikom szkoły, życząc jednocześnie satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów.

Następnie głos zabrała Pani dyrektor Anna Sobczyńska, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. 

Kolejną ważną częścią uroczystości, zwłaszcza dla najmłodszych dzieci, było Pasowanie na Ucznia. Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, o czym przypominać im będą otrzymane dyplomy oraz odcisk palca pozostawiony w księdze pamiątkowej.

Do społeczności szkolnej przyjęci zostali:

Laura, Aleksandra, Gracjan, Fabian, Stanisław, Brajan i Kamil,

Na koniec spotkania nastąpiła, część artystyczna w wykonaniu pasowanych uczniów, którzy zaprezentowali, swoje talenty muzyczne i taneczne.

Wszystkim pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych.

Olha Bunzylo, Maria Miotła