GIMNAZJUM

Oferta edukacyjna »


Zajmuje się edukacją, rewalidacją, terapią oraz opieką uczniów niepełnosprawnych, w tym: z niepełnosprawnością intelektualną w różnych stopniach, z autyzmem, ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami wzroku, z zaburzeniami słuchu, z niepełnosprawnością ruchową a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na trzecim etapie edukacyjnym realizowane są zajęcia: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, język niemiecki, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja prozdrowotna, religia, etyka, zajęcia rewalidacyjne a w zespołach edukacyjno – terapeutycznych zajęcia z: funkcjonowania w środowisku, techniki, plastyki, wychowania fizycznego, muzyki z rytmiką, religii oraz zajęcia rewalidacyjne.