GRUPY WYCHOWAWCZE (INTERNAT)

Oferta edukacyjna »


Grupy wychowawcze zapewniają bezpłatny, całodobowy pobyt w placówce. Realizowane są zajęcia profilaktyczno – wychowawcze, zajęcia przygotowujące do samodzielności w życiu społecznym, zajęcia sportowe, rekreacyjne, turystyczno – krajoznawcze, zajęcia kulturalno – oświatowe, zajęcia rozwijające zainteresowania i szczególne uzdolnienia.