KONKURS NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS.PŁAC

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szprotawie ogłasza konkurs na stanowisko: SPECJALISTA DS. PŁAC

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie  Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  w Szprotawie ul. Sobieskiego 69  w godz. od  8 00 do 15 00  lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia  14 czerwca 2017 r.  z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Specjalisty ds.płac”.  Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

104392892

104392892

 

 

grafika: arpistaffing.co

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf specjalista-ds-plac 0 B 269