KONKURS WIELKANOCNY

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów SOSW do wzięcia udziału
w konkursie na wykonanie ozdoby wielkanocnej.

Cele konkursu:

  • kultywowanie tradycji i zwyczajów  związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
  • tworzenie przestrzennych kompozycji,
  • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości,
  • odkrywanie zdolności i talentów,
  • wyrabianie poczucia estetyki                        


Przygotowaną własnoręcznie dekorację
(stroik, pisanka, palma wielkanocna) należy przekazać do dnia

23 .03.2021r  koordynatorom konkursu do gabinetów 12 lub 103.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.03.2021 r.
Oceny prac dokona specjalnie powołane w tym celu Jury.
Oceniane będą : wrażenie artystyczne, oryginalność, pomysłowość i estetyka pracy.

                Koordynatorzy: K. Jurkiewicz, O. Dziamba