LEKKI TORNISTER

W tym roku nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Projekcie „Lekki Tornister” organizowanym przez Fundacje „Rosa” oraz „Sensoria”.

Rozpoczynając naukę w szkole, dziecko całkowicie zmienia swój dotychczasowy tryb życia. Pomimo tego, że w tym okresie rozwoju, dziecko ma potrzebę ciągłego ruchu, to zmuszone jest do długiego siedzenia w ławce. Z tego też powodu, a także ze względu na wzmożony wzrost ciała – dziecko narażone jest na wykształcenie się u niego wady postawy. Działając na rzecz prostych i zadowolonych dziecięcych kręgosłupów uczniowie klas
I – III SP, IA oraz III ZET A wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, które miały na celu ukształtowanie i wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała. Na zajęciach uczniowie wysłuchali bajki „Lekki tornister i zielona kropeczka”, a także poznali przykłady ćwiczeń fizycznych, które sprzyjają właściwej postawie ciała. Podsumowaniem zajęć było sprawdzenie wagi każdego tornistra. Na szczęście okazało się, że wśród naszych uczniów nie ma powodów do niepokoju. Plecaki są odpowiednio dopasowane do wzrostu i wagi dziecka. Na koniec każdy uczeń wypełnił kartę pracy, która miała na celu sprawdzenie przyswojenia przez nich wiadomości dotyczących zdrowia ich kręgosłupa.

Więcej o programie: http://lekkitornister.org/

zdjęcia z zajęć

grafika: radziszow.edu.pl

 

Anna Chilmanowicz