OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

Kolejną inicjatywą  realizowaną przez naszą placówkę w roku szkolnym 2022/2023 jest ogólnopolski projekt edukacyjny „ RAZEM PRZEZ CZTERY PORY ROKU”.

Głównym celem programu jest promowanie treści z zakresu edukacji przyrodniczej, rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci. Założeniem projektu jest stwarzanie możliwości poznania przez ucznia poszczególnych pór roku i ich charakterystycznych cech, budzenie zainteresowania światem przyrody i wdrażanie do wspólnej aktywności fizycznej i zabawy. Ponadto udział w nim przyczynia się do ćwiczenia koncentracji uwagi, nauki współdziałania w grupie przedszkolnej i usprawniania motoryki.

Koordynator:  Anna Konczalska