Pomagamy!!!

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szprotawie, potrzebuje Naszego wsparcia. Nie bądźmy obojętni!!!

Szkolne Koło Wolontariatu „Młodzi Wolontariusze” oraz Młodzieżowa Rada Ośrodka