Projekt Mała Fabryka Eksperymentów

W tym roku szkolnym nasza placówka przyłączyła się do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Mała Fabryka Eksperymentów”.

Głównym założeniem programu jest zaspokojenie dziecięcych potrzeb, zachęcenie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni a przede wszystkim zachęcenie do czerpania radości płynącej  z okrywania czegoś nowego.

Projekt ukierunkowany jest na zaspokojenie naturalnej ciekawości świata poprzez proste zabawy badawcze oraz eksperymenty. Przyczynia się do wielokierunkowego rozwoju uczniów.

Zaczynamy przygodę 😊

Koordynator projektu:  Anna Konczalska