Projekt „Moje miasto, mój herb”

W tym roku szkolnym nasza placówka bierze udział w ogólnopolskim projekcie ” Moje miasto, mój herb”.

Projekt polega na wymianie prac plastycznych (herbu miasta) wykonanych przez uczniów wraz z dołączonym wierszem lub opisem miasta. Celem projektu jest również: popularyzowanie poprawnej polszczyzny, dbanie o prawidłową wymowę, wymiana doświadczeń między logopedami z placówek oświatowych z różnych miast z całej Polski, promowanie placówek oświatowych na terenie całego kraju, rozwijanie świadomości dzieci odnośnie własnego miejsca zamieszkania, zaznajomienie dzieci z wyglądem herbów miast w Polsce.

Kamila Plucińska