„RAZEM PRZEZ ŚWIAT”

Podsumowanie realizacji projektu🙂
W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie naszego Ośrodka realizowali Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Razem przez świat”, którego celem bylo:

📌 Wzmocnienie poczucia więzi z rodziną, klasą, szkołą, miastem, ojczystym krajem oraz kontynentem

📌 Kształtowanie poczucia własnej tożsamości – fundamentu tworzenia tolerancyjnych postaw, otwartych na różnorodność ludzkich kultur i ich rozumienie

📌 Inspirowanie uczniów do różnorakich działań twórczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej

Realizowane zadania przyniosły nam mnóstwo radości, uczniowie nabyli sporo nowych umiejętności, a efekty naszej pracy zobaczcie sami.

Anna Chmielewska-Smuk, Angelika Zawadzka oraz Karolina Świechowska