SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI

Jak co roku młodzi ekolodzy z naszej szkoły przystąpili do akcji „Sprzątanie świata”, pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

Głównym celem tej inicjatywy było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Udział w akcji miał na celu pokazanie uczniom i pozostałym mieszkańcom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska jest nie tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy z zaangażowaniem wzięli udział w tej inicjatywie🙂🤩👍

#SSP2023

Anna Chmielewska-Smuk, Olga Dziamba, Katarzyna Makuch, Joanna Mierzwiak, Karolina Świechowska