ŚWIAT BEZ BARIER

4 grudnia podsumowano szkolny konkurs plastyczny „Świat bez barier” nawiązujący do Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Zorganizowany został przez Panie : Reginę Korzeniowską, Marię Miotłę i Grażynę Żybort.

Konkurs cieszył się dużym powodzeniem. Napłynęło sporo prac, z których niezależne jury wyróżniło niektóre. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody, a opiekunowie uczniów podziękowania.

Maria Miotła