ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

W ramach akcji z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska na terenie naszego ośrodka pojawiły się piękne ekotabliczki.

Dziękujemy zaangażowanym uczniom i nauczycielom oraz chłopcom z klasy SPPC za promowanie miłości do przyrody 🌻🌳🐌🦋

A.Graca, K.Makuch, A. Chilmanowicz