SZKOŁA PODSTAWOWA

Oferta edukacyjna »


Zajmuje się edukacją, rewalidacją, terapią oraz opieką uczniów niepełnosprawnych, w tym: z niepełnosprawnością intelektualną w różnych stopniach, z autyzmem, ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami wzroku, z zaburzeniami słuchu, z niepełnosprawnością ruchową a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na pierwszym etapie edukacyjnym (I-III) realizowane są zajęcia: edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki lub angielski, religia, zajęcia rewalidacyjne a w klasach zespoły edukacyjno –terapeutyczne: kształcenie zintegrowane, religia, zajęcia rewalidacyjne. Na drugim etapie edukacyjnym (IV-V-VI) realizowane są zajęcia z: język polski, matematyka, zajęcia komputerowe, historia i społeczeństwo, przyroda, muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, język niemiecki lub angielski, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, religia, etyka, zajęcia rewalidacyjne a w zespołach edukacyjno – terapeutycznych zajęcia z: funkcjonowania w środowisku, techniki, plastyki, wychowania fizycznego, muzyki z rytmiką i zajęcia rewalidacyjne.