SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Oferta edukacyjna »


To miejsce dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną, absolwentów gimnazjum. Zapewnia kontynuację procesu edukacyjno –terapeutycznego po ukończeniu gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

* kształcenie przysposabiające do pracy trwa trzy lata i w zależności od specyficznych

potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może trwać do 24 roku życia;

* przygotowujemy uczniów do dojrzałego życia w społeczeństwie;

* wspomagamy autonomię ucznia;

* kreujemy zachowania prospołeczne i przygotowujemy do podjęcia pracy zawodowej;

Zajęcia prowadzone są w ramach funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy, wychowania fizycznego, religii, oraz zajęć kształtujących kreatywność, sportowych i rewalidacyjnych.