WARTO PAMIĘTAĆ O HISTORII – BohaterOn

Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nasi uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami w ramach wdzięczności za walkę Powstańców Warszawskich, wykonali wpisy na portalu www.dumnizpowstancow.pl jest to nowe wirtualne miejsce pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

Angelika Zawadzka