WYBORY DO MRO

W dniach 23-26 września 2019 r. w naszej szkole prowadzona była kampania wyborcza, a 27 września przeprowadzone były wybory do samorządu uczniowskiego.

Komisja wyborcza w składzie- p. Grażyna Żybort, p. Krzysztof Sońta oraz Wiktoria Falasa, przeliczyła głosy a w dniu 1 października 2019 odbyło się pierwsze zebranie Młodzieżowej Rady Ośrodka, podczas którego wybrano:

Przewodniczącą- Weronikę Gradowską

Zastępcę- Anetę Tomaszewicz

Skarbnika- Grzegorza Tomaszewicza

Wybrano również kierowników sekcji:

            Porządkowej- Krzysztof Senger

            Imprezowej- Aneta Tomaszewicz

            Dekoracyjno-informacyjnej- Julia Tarakanow.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy dostali się  do Młodzieżowej Rady Ośrodka! Pełen skład MRO podany jest na tablicy informacyjnej 🙂

Krzysztof Sońta