WYCIECZKA DO MARSZOWA

Nie sama praca, ale jej cel sprawia, że to jest coś wyjątkowego” William Paul Young

W poprzednim tygodniu odwiedziliśmy Zakład Zagospodarowania Odpadów.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy z wychowawcami zwiedzili teren zakładu mieszczącego się w nieodległym Marszowie. Mieli możliwość uczestnictwa w wykładzie dotyczącym całego procesu przyjmowania odpadów, ich segregowania, a następnie przetwarzania.

Należy przyznać, że zakres wykonywanych prac jest niezwykle interesujący, ale co najważniejsze, czyli osiągany cel, to pozwala na docenienie tego, czym firma się zajmuje: to w jaki sposób wykorzystywane są nasze śmieci, jak wiele można z nich uzyskać oraz to na jaką skalę możemy pomóc naszej planecie dzięki odpowiedniej segregacji.

Dziękujemy serdecznie pani Agnieszce za inspirujące wiadomości, miły czas i możliwość poznania Waszej pracy 🌞🌹🌼.

Karolina Świechowska, Katarzyna Makuch, Krzysztof Sońta z uczniami