Wycieczka do Oczyszczalni w Wiechlicach

Uczniowie klas Przysposabiających do Pracy wzięli udział w wycieczce do Oczyszczalni w Wiechlicach.

Zobaczyli w jaki sposób przebiega proces oczyszczania ścieków sanitarnych. Proekologiczne zajęcia uzmysłowiły wszystkim konieczność oszczędzania wody oraz potrzebę racjonalnego z niej korzystania. Nie lada atrakcją okazał się samochód asenizacyjny oraz kombinezon pracownika z całym osprzętem przygotowany na wejście do zbiornika z substancjami szkodliwymi.

Serdecznie dziękujemy Prezesowi i pracownikom SzWiK DK za możliwość zorganizowania wycieczki edukacyjnej 🤗🤗🤗

Wychowawcy Szkoły Przysposabiającej do Pracy