XX Lubuski Turniej Piłki Nożnej Drużyn 5-cio Osobowych Olimpiad Specjalnych

Na stadionie miejskim w Szprotawie 29 września 2021r., po raz kolejny nasz Ośrodek był współorganizatorem XX Lubuskiego Turnieju Piłki Nożnej Drużyn 5-cio Osobowych Olimpiad Specjalnych. W turnieju zmierzyło się siedem drużyn.

Zgodnie z przepisami Olimpiad Specjalnych najpierw odbyły się mecze obserwowane, które miały na celu podział na grupy o zbliżonym poziomie sportowym. Rozgrywki zostały podzielone na dwie grupy sprawnościowe. W pierwszej grupie zmierzyły się Świebodzin, Lubsko i Szprotawa a w drugiej Sulechów, Żary, Zielona Góra oraz Żagań.

Klasyfikacja końcowa w poszczególnych grupach:

A) 1 miejsce – Szprotawa 2 miejsce – Świebodzin 3 miejsce – Lubsko

B)1 miejsce – Żagań 2 miejsce –Żary 3 miejsce –Zielona Góra 4 miejsce – Sulechów.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

Dziękujemy Staroście Żagańskiemu Panu Henrykowi Janowiczowi oraz Burmistrzowi Szprotawy Panu Mirosławowi Gąsikowi za objęcie naszego wydarzenia honorowym patronatem.

Pragniemy podziękować również naszym sponsorom: Firmie Vitex – Krzysztof i Marcin Witkowscy, Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. – Marcin Kwaśniewski, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Mariusz Cioch, Auto Tomas Sklepy Motoryzacyjne – Tomasz Długosz, Auto Komis ADAH – Adam Długosz. Grafitti – Joanna i Krystian Grabowscy.

Jacek Sobczyński