ZAJĘCIA PROEKOLOGICZNE W SOSW

Uczniowie SOSW przez cały rok szkolny uczestniczyli w zajęciach proekologicznych.
Na wszystkich etapach edukacyjnych prowadzone były różnorodne działania, związane z pogłębianiem świadomości dbania o przyrodę i jej ochronę🎋🌷☘️🌿🪴🍁.

Uczniowie sprzątali teren szkoły, właściwie selekcjonowali odpady, sadzili kwiaty wokół szkoły i dbali o nie. Na zajęciach wielokrotnie wykorzystywali różne materiały wtórne nadając im tzw. „drugie życie”.

Uwieńczeniem całorocznej aktywności ekologicznej było stworzenie wspólnego plakatu promującego Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska przypadający 5 czerwca.

A. Chilmanowicz,
A. Graca
M. Miotła