Zakończyliśmy udział w Ogólnopolskich Projektach: „Moje miasto, mój herb” i „Logopedyczne pocztówki”

Projekty miały na celu👇

  • promowanie naszej placówki,
  • kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poznanie jego historii, zabytków, kultury,
  • popularyzowanie dbania o prawidłową wymowę,
  • wymianę doświadczeń pomiędzy logopedami z placówek oświatowych z różnych miast z całej Polski.

Wszystkim uczniom biorących udział w projektach serdecznie dziękuję😃

Kamila Plucińska