ZESPOŁY REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

Oferta edukacyjna »


Zapewniamy realizację obowiązku szkolnego lub nauki dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w ramach zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, w tym także nauczanym indywidualnie.

Zajęcia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb w oparciu o zalecenia PPP podczas zajęć pracujemy nad: dużą motoryką (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów), małą motoryką (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo  – ruchowa, manipulacja), aktywnością własną dziecka, koncentracją uwagi, współdziałaniem, opanowywaniem nowych umiejętności, nastrojem i emocjami, gotowością do kontaktów z otoczeniem, umiejętnościami w zakresie samoobsługi i czynności porządkowych oraz nad zachowaniami trudnymi

W ramach zajęć rewalidacyjnych realizowane są zajęcia: logopedyczne, z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, zajęć wyrównujących wiedzę, terapii pedagogicznej, korekcyjn – kompensacyjnych, socjoterapii, terapii psychologicznej, orientacji prozawodowej, trening zastępowania agresji a także terapię Biofedback, Integracji Sensorycznej, stymulacji polisensorycznej i Tomatis i inne w zależności od indywidualnych potrzeb.