11 Listopada

Uczniowie klas przysposabiających do pracy podczas zajęć poznawali historię Święta Niepodległości oraz dowiadywali się, jaki wpływ na granice dzisiejszej Polski miały wydarzenia z 1918 roku.

Uczniowie zapoznawali się z historią dotyczącą rozbiorów oraz drogą Polski do odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI. Podczas zajęć kształtowano pojęcia: ojczyzna, patriota, rozbiory, zabory, emigracja itp. Opowiadano także o Legionach Polskich i Józefie Piłsudskim. Przybliżono symbole narodowe i przedstawiono historię powstania polskiego hymnu, którego fragment wysłuchano. Uczniowie pracowali z mapą Polski. Omawiali jej dzisiejszy kształt, granice oraz największe miasta Polski. Zajęcia rozbudziły w uczniach uczucia patriotyczne, przypomniały o szacunku wobec symboli narodowych, rozwinęły poczucie przynależności do narodu i uświadomiły, w jaki sposób świętować 11 listopada.

Beata Domagała, Małgorzata Kowalczyk, Katarzyna Makuch