APEL Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Apel upamiętniający 98. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbył się wyjątkowo 10 listopada.

Pod kierunkiem wychowawczyni klasy IV-VI ZET B- K. Jurkiewicz, IV-VI SP- K. Czop-Sasin i K. Sońty razem z uczniami upamiętniono zmagania o niepodległość Ojczyzny. Historycznym wspomnieniom towarzyszyły pieśni patriotyczne, chętnie śpiewane przez uczniów i nauczycieli. Wybrzmiały melodie jakże ważnych piosenek dla każdego Polaka. Tutaj usłyszano na nowo “Wojenko, wojenko…”, ,”Idą leśni”, “My – Pierwsza Brygada”. Nie zabrakło również recytacji wierszy bliskich sercu najmłodszych- “Kto ty jesteś -Polak mały” czy “Tu wszędzie jest Polska”. Wierzymy, że apel uświadomił uczniom potrzebę więzi z krajem, odpowiedzialność za polski naród i ziemię. Święto Odzyskania Niepodległości pozwoliło poczuć prawdziwego ducha narodu obecnego w każdym z nas.

Katarzyna Jurkiewicz

[WRGF id=1353]

grafika: www.gazetaprawna.pl