DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ

1 marca 2019r. uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział  w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dobrze Cię widzieć” 🙂

Zajęcia w ramach projektu „Bezpieczna droga” zrealizowane zostały we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Funduszem Sprawiedliwości oraz  Fundacją Narodowego Dnia Życia. Uczniowie podczas zajęć rozwinęli i utrwalili wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa podczas poruszania się na drodze. Otrzymali kamizelki odblaskowe, które zwiększą ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym 🙂

 Małgorzata Burchardt, Hanna Sońta