EDUKACJA GLOBALNA I EKOLOGICZNA UCZYNI ŚWIAT LEPSZYM

Nasza szkoła przystąpiła do programu EDUKACJI GLOBALNEJ, w ramach którego będzie realizowała ścieżkę
„RAZEM DLA KLIMATU”.

Program skierowany jest do starszej grupy uczniów, która realizując go wspólnie z nauczycielem będzie zdobywać wiedzę
na temat świata, uczyć się poruszać trudne tematy, rozmawiać, zadawać pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi.

Katarzyna Makuch, Joanna Mierzwiak