EGZAMIN GIMNAZJALNY

Drodzy Rodzice, Gimnazjaliści!

Wspólne z nauczycielami wyznaczonymi do czuwania nad prawidłowym przebiegiem egzaminu podjęliśmy decyzję o gotowości do jego przeprowadzenia. Zdajemy sobie sprawę ze stresu, jaki przeżywacie i mamy nadzieję, że ta informacja Was ucieszy: komisja sprawująca nadzór jest gotowa do pracy.
Informuję jednocześnie, że pozostali członkowie grona pedagogicznego pozostają w sporze zbiorowym- kontynuujemy strajk. 
O kolejnych decyzjach będę informowała na bieżąco.


Aleksandra Hucał