EGZAMINY

W naszej szkole jak co roku w kwietniu odbędzie się po raz ostatni egzamin gimnazjalny oraz -po raz pierwszy- egzamin ósmoklasisty.

W związku z przygotowaniem naszych uczniów do egzaminu nauczyciele-pani Kamila Czop- Sasin, pani Małgorzata Kowalczyk, pani Olga Dziamba i pan Krzysztof Pachliński, po odbytych szkoleniach, zorganizowali spotkanie informacyjne. Podczas spotkania przedstawiono uczniom formułę i zasady egzaminu- ze szczególnym naciskiem na nową formułę, jaką jest egzamin w klasach ósmych. Informacje te są również  dostępne w postaci gazetek-szkolnej i klasowych.

Krzysztof Pachliński

grafika: flexi-english.pl