4 stycznia 2023

Godziny dostępności nauczycieli

W roku szkolnym 2022/23 nauczyciele są dostępni przez 1 godzinę w tygodniu według ustalonego harmonogramu. Prosimy rodziców, aby w miarę możliwości  informowali danego nauczyciela o chęci spotkania przez e-dziennik, co pozwoli uniknąć ewentualnego oczekiwania na spotkanie.