KODOWANIE NA DYWANIE

2 października i 25 września odbyły się już drugie i trzecie zajęcia z kodowania na dywanie.

Uczestniczyły w nich klasy młodsze: II A, III A, II -III ZET A i II – III SP oraz panie: Anna Graca, Anna Chilmanowicz, Magdalena Serwin i Maria Miotła. Zajęcia podobają się uczniom, ponieważ kształcą umiejętność słuchania poleceń, np. jeden w prawo, dwa w lewo, w tył, do przodu – dzięki temu można trafić do obranego celu. Natomiast przy pomocy kolorowych kubków, na drugiej macie, ćwiczą tworzenie lub odtwarzanie wzorów.
Maria Miotła