KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szprotawie ogłasza konkurs na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie  Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  w Szprotawie ul. Sobieskiego 69  w godz. od  8 00 do 15 00  lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia  30 marca 2017 r.  z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego”.  Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

                                       calculator-385506_1920

grafika: zawodksiegowy.pl

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf glowny-ksiegowy-konkurs 0 B 227