KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

We wrześniu, w ramach innowacji pedagogicznej, klasa 6A rozpoczęła przygodę z Międzynarodowym Projektem Edukacyjnym „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”.

Jego celem jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju, wyobraźni, kreatywności uczniów oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy.

 W ramach projektu w każdym miesiącu aż do maja 2023 należy wykonać wskazane zadanie plastyczne.

Uczniowie stworzyli już pierwsze prace. Efekty niebawem 😊

Ta „kolorowa” innowacja dostarcza uczniom wiele radości. Chętnie eksperymentują z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi.

Anna Konczalska