MRO O BEZPIECZEŃSTWIE

MRO edukuje 🙂

Przedstawicielki Młodzieżowej Rady Ośrodka- Aneta oraz Natalia przedstawiły swoim kolegom i koleżankom zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas ferii zimowych oraz przypomniały numery telefonów alarmowych.

Krzysztof Sońta