Muzyka z wawelskiego dworu

Podczas koncertu przenieśliśmy się do dawnego Krakowa i oczyma wyobraźni poznawaliśmy legendy tego pięknego regionu.

I tak poznaliśmy historie o Dwóch Wieżach Kościoła Mariackiego, o Smoku Wawelskim i Dzielnym Szewczyku, o Zaczarowanych Gołębiach oraz o Lajkoniku. Zabawa jak zwykle była przednia, wyklaskiwaliśmy i wytupywaliśmy rytmy i wspólnie śpiewaliśmy piosenkę ludową „Krakowiaczek jeden…” Przed nami jeszcze tylko jeden koncert w czerwcu, na który czekamy z niecierpliwością.

Donata Wilczyńska