Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

W bieżącym roku szkolnym nasza świetlica zgłosiła się do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa sztuką”, który umożliwia uczniom twórczą aktywność i wprowadza w świat sztuki, a także rozwija poczucie estetyki i wrażliwości na piękno.

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie  z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką” odnosi się do świata sztuki, w kontekście sztuk plastycznych (tj. malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, fotografia, ceramika, wzornictwo itd.).

Założeniem projektu jest: wspomaganie rozwoju dzieci, odkrywanie dziecięcych talentów, budowanie więzi w grupie, rozwijanie wiary we własne możliwości, kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki, udział w akcjach propagujących działalność twórczą, rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.

Projekt będziemy realizować w trakcie całego roku szkolnego.

Anna Konczalska