Pogrążeni w głębokim smutku

,,Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
W. Szymborska

Z ogromnym bólem informujemy o śmierci
Ś.P. Aleksandry Hucał

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szprotawie, pedagoga, koleżanki, człowieka o wielkim sercu, oddanego swojej pracy, sprawom dzieci i młodzieży, wrażliwego na potrzeby innych ludzi, lubianego i szanowanego.

Odeszła, ale pozostanie w naszej pamięci jako osoba o wielkiej charyzmie, otwartym na drugiego człowieka sercu. Będzie Nam Jej bardzo brakowało.
Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Pracownicy, uczniowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Szprotawie