PROGRAM EDUKACYJNY POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ „WIEM I DZIAŁAM”

Przystąpiliśmy do programu edukacyjnego „Wiem i działam” w ramach współpracy z Polską Akcją Humanitarną.

Postanowiliśmy szerzyć świadomość, empatię, a nade wszystko ukazywać możliwości wsparcia osobom dotkniętym kryzysem humanitarnym. Jest to temat niezwykle ważny, potrzebny oraz umożliwiający uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie pomocy dla każdego z nas. Zachęcamy również wszystkich do przyłączenia się do wspólnych działań. 😊

Poniżej umieszczamy odnośnik do szczegółowych informacji na temat działań Polskiej Akcji Humanitarnej:

https://www.pah.org.pl/co-robimy/?enable_cookies=all