PROGRAM „OCALIMY ŚWIAT”

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas IV-VI SP biorą udział w ekoprogramie z charakterem – „Ocalimy świat”. Organizatorem programu #OcalimySwiat jest Fundacja „ABCXXI- CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”, jego partnerem merytorycznym – WWF Polska.

Będziemy czytać i omawiać opowiadania o postawach ludzi w kontekście problemów ekologicznych, rozmawiać o wartościach takich jak mądrość, przyjaźń ,szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, czytać i dyskutować o problemach pokazanych w materiałach edukacyjnych opracowanych przez WWF. Otrzymaliśmy już paczkę z publikacjami i zabieramy się do działania.

Koordynator Kamila Czop – Sasin