Projekt „Logopedyczne pocztówki”

W tym roku szkolnym nasza placówka, bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Logopedyczne pocztówki”.

Celem projektu jest propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek oraz utrwalanie prawidłowej wymowy. Głównym założeniem projektu jest wysyłanie pocztówek z wierszami logopedycznymi do placówek biorących udział w projekcie. Cele projektu: – kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poznanie jego historii, zabytków, kultury – promowanie placówki szkolnej – tworzenie bazy wierszy do utrwalania prawidłowej wymowy.

Kamila Plucińska