SPOTKANIE Z POLICJĄ

Cyberprzemoc? wiemy, jak sobie z nią radzić.

Wczoraj nasi uczniowie z klas IV-VI SP, I G, II-III G oraz SPP ZA mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu “Prawnych konsekwencji zachowań agresywno- przemocowych”, w tym bardzo szkodliwego zjawiska “Cyberprzemocy”. Zajęcia z uczniami prowadzili współpracujący z nami policjanci.

Małgorzata Burchardt, Hanna Sońta