SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017

18 września nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w Sprzątaniu Świata 2017.

Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Nie ma śmieci są surowce” i miała na celu zmianę postrzegania odpadów jako „śmieci”, dostrzeżenie ich surowcowego potencjału, promowanie działań na rzecz ochrony środowiska i selektywnej zbiórki odpadów obowiązującej od 1 lipca 2017. Była prezentacja na temat segregacji odpadów a uczniowie przedstawili plakaty tematyczne i hasła promujące ochronę środowiska. Na zakończenie wszyscy porządkowali teren wokół szkoły.

[WRGF id=3070]

Robert Korzeniowski