ŚWIAT BEZ BARIER

2 grudnia uroczyście podsumowaliśmy plastyczne zmagania naszych uczniów, którzy wzięli udział w konkursie “Świat bez barier” zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Podaruj Radość. Celem konkursu było propagowanie praw osób niepełnosprawnych, m.in. do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, w tym dostępu do budynków użyteczności publicznej, transportu, komunikacji a także ochrony zdrowia, edukacji oraz udziału życiu społecznym.   W konkursie wzięło udział 27 uczniów. Jury oceniając prace brało pod uwagę zgodność z tematyką, pomysłowość, samodzielność. Wszystkie prace były niezwykle ciekawe, barwne i bardzo pomysłowe. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i nagrodę. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Regina Korzeniowska

[WRGF id=1638]