ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie włączył się do ogólnopolskiej akcji „Polska na Niebiesko” promującej Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,  który corocznie przypada 2 kwietnia.

Kolor niebieski jest kolorem autyzmu i dlatego chcieliśmy „zaświecić na niebiesko” czym tylko się da – ubiorem, balonami, rekwizytami, by pokazać społeczeństwu, że ludzie z autyzmem nie są sami.

W związku z tym świętem Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rodzice wraz ze społecznością uczniowską  SOSW wystosowało zaproszenia do Dyrekcji Placówek Oświatowych w Szprotawie o przyłączenie się do akcji.

Zaproponowaliśmy „Niebieski Przemarsz” ze swoich placówek na plac przy Ratuszu, gdzie mieliśmy się wszyscy spotkać w celu zrobienia wspólnego, niebieskiego zdjęcia.

     W piątek 31marca 2017 o godzinie 11.00 „niebieska fala” napłynęła ze wszystkich stron miasta pod Ratusz.

Odzew Placówek Oświatowych przerósł Nasze wyobrażenia !!!

Dziękujemy za obecność  i zaangażowanie  w akcję Panu Burmistrzowi Józefowi Rubacha, oraz Dyrektorom, nauczycielom, pracownikom, rodzicom i przede wszystkim dzieciom wymienionych placówek:

– Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szprotawie: Aleksandrze Hucał i Annie Sobczyńskiej,

–  Zespołu Szkół nr 1 w Szprotawie: Jadwidze Zarzecznej- Rosół oraz Monice Rogalińskiej,

– Zespołu Szkół nr 2 w Szprotawie: Alicji Wojtowicz oraz Zdzisławie Orman,

-Przedszkola Komunalnego nr 1 w Szprotawie: Annie Ciołce,

-Przedszkola Komunalnego nr 2: Agacie Zdebelak,

-Przedszkola Komunalnego nr 3: Małgorzacie Miszczak,

-Niepublicznego przedszkola Językowego ”Mały Europejczyk”: Elżbiecie Klisowskiej- Motyce,

-Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie: Dorocie Grzeszczak.

                                                                                     Maria Miotła 

dsc_0123