TYDZIEŃ POŚWIĘCONY AUTYZMOWI

W pierwszym tygodniu kwietnia ( 3-7.04.2017) w SOSW w Szprotawie odbył się cykl imprez poświęcony świadomości autyzmu.

Zapoczątkowany on został niebieskim przemarszem i wspólną niebieską fotografią z uczestnikami  innych placówek.

Uczniowie oglądali film: „Świat widziany oczami  osoby z autyzmem”, w kolejnym dniu uczestniczyli w warsztatach: „Jak postrzega świat osoba z autyzmem”. Brali udział w burzy mózgów i tworzyli wspólną mapę myśli z poznanych zagadnień.  Oprócz tego przedstawiciele z klasy I A z wychowawcą M. Miotłą reprezentowali ośrodek w Gubinie w przeglądzie artystycznym osób z autyzmem „Tacy sami”. Podsumowaniem akcji było rozdanie dyplomów i upominków dla uczniów. Koordynatorem akcji była Maria Miotła przy współpracy Kamili Plucińskiej, Małgorzaty Kowalczyk i Marty Wróblewskiej.

Maria Miotła

[WRGF id=2397]