WARTO POMAGAĆ

W dniu 24.02.2017 r.  w naszym Ośrodku odbyła się akcja promująca oddawanie krwi pod hasłem „Oddając krew – darujesz życie”.

Naszymi gośćmi były panie Urszula Czapla i Kamila Bogus- reprezentujące klub honorowych krwiodawców przy KGHM „Rudna” oraz pani Magdalena Kozłowska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Została przeprowadzona prelekcja z emisją filmu, dotycząca kolejnych etapów procesu oddawania krwi. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, która zadała mnóstwo pytań. Dzięki naszym gościom przekonaliśmy się, że warto oddawać krew, która jest najlepszym lekarstwem i, że oddając krew możemy uratować czyjeś życie. Równocześnie w specjalnie przygotowanej sali pracownicy SOSW, pełnoletni uczniowie naszego Ośrodka, rodzice naszych uczniów a także pracownicy i uczniowie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wiechlicach i inni mieszkańcy naszego miasta oddawali krew. Było to możliwe dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Zielonej Górze. Dziękujemy naszym gościom za udział w naszej akcji, a szczególnie tym, którzy oddali cząstkę siebie dla ratowania innych.

Krzysztof Pachliński

[WRGF id=1934]