Logopedyczne Pocztówki

Po raz drugi nasza placówka bierze udział w roku szkolnym 2023/ 2024 w Ogólnopolskim Projekcie „Logopedyczne Pocztówki”.

Celem projektu jest kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poznanie jego historii, zabytków kultury, promowanie placówki szkolnej, tworzenie bazy wierszy do utrwalania prawidłowej wymowy.

Klasa 4,5,6UA z panią Kamilą Plucińską🙂